Idrettens hederpris for 2015 tildelt Tor Sagstad

Under årsmøtet til Fjell Idrettsråd bl idrettens hederspris for 2015 delt ut til Tor Sagstad fra Sartor Sportsskyttarlag for lang og tro tjeneste.

FIR1FIR2