Kandidater til idrettens hederspris

Fjell Idrettsråd vil også i år gjerne få dele ut Idrettens Hederspris.

Prisen for 2016 vil bli delt ut på Fjell Kommune sin Kultur og Idrettsgalla, som vil gå av stabelen 11. februar 2017.

Kjenner de nokon som brenn ekstra mykje for laget sitt, som gjer ein ekstra innsats, som alltid stiller opp, som er ein pådrivar og motivator for andre eller kanskje det er andre grunnar som gjer at de vil nominere akkurat denne kandidaten til Idrettens Hederspris.

Send oss forslag til kandidatar og grunngjev kvifor denne personen eller dette laget har gjort seg fortjent til prisen.

Forslag må vere oss i hende innan 15.12.2016