BLI MED PÅ Å KARTLEGGE FRIVILLIGHETEN I FJELL KOMMUNE!

y8884zhn1k1p6l4w4y1e3pc2

 

 

 

 

 

Frivillighet Norge og Fjell kommune inviterer din forening til å delta i en kartlegging av det frivillige foreningslivet i kommunen.
Undersøkelsen er et viktig ledd i utviklingen av en frivillighetspolitikk i Fjell kommune. Dette er en mulighet for din forening å bli hørt og for å påvirke frivillighetens rammevilkår i kommunen! Her får organisasjonene mulighet til å melde fra til kommunen om hvordan de ønsker å samarbeide med kommunen; hvilke utfordringer organisasjonene møter og hva som kan bli bedre. Kommunen har bestilt undersøkelsen av Frivillighet Norge for å kunne imøtekomme frivillighetens ønsker og behov i fremtiden.
Alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av to juniorsykler. Hver forening kan kun levere én besvarelse.
Undersøkelsen er åpen i to uker, og lukkes kl. 00.00 natt til tirsdag 29. november.
Svarene skal samles i en rapport som kommunen kan bruke i sitt arbeid med å utvikle en frivillighetspolitikk.
Vi håper du kan sette av 10-30 minutter til å svare på spørsmålene.
For å delta, trykk på denne lenken: https://www.survey-xact.no/answer?key=DSCFSJQ99S9E
Dersom du ønsker at noen andre skal svare på vegne av din forening kan du videresende denne e-posten til vedkommende.
For spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med Hanne Linn Skogvang i Frivillighet Norge: hanne@frivillighetnorge.no
Beste hilsen
Frivillighet Norge og Fjell kommune