Innkalling årsmøte 2017

Hei

Vi kaller herved inn til årsmøte 26.04.17 kl 18-21 i Sotra Arena

Vedtektene til Idrettsrådet sier om representasjon på årsmøtet i § 10 at:
«På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:
a) Idrettsrådets styre.
b) 2 til 5 representanter for hvert idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.
1-249 medlemmer2 representanter
250 – 499 medlemmer 3 representanter
500 – 999 medlemmer4 representanter
1000 og flere medlemmer5 representanter »

Videre inviteres idrettskretsen og kommunen til å delta

Frist for innsendelse av saker er 22.03.2017. Alt på epost til post@fjell-idrettraad.no Merk at saker om lovendring må være på sakslisten for at de skal kunne behandles. Ellers viser jeg til at vedtektene ligger på hjemmesiden til Idrettsrådet. Ved spørsmål, ta kontakt med leder i FIR Anita Heggholmen.

Se INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 for mer detaljer.