Idrettens Heiderspris går til

Kristine Lundekvam i Sotra Turn får idrettsen heiderspris for at ho står på for klubben sin døgeret rundt. Ho har vore leiar for klubben sidan 2009 og er kjent for sitt pågangsmot og vilje til å stå på for idrettens beste.

Aslan Bentley, som fekk Heidersprisen for ungdom, hadde ikkje høve til å vera til stades på utdelinga. Han fekk prisen for sine gode resultat innanfor symjesporten og å vera eit førebilete for andre. Han henta heim sju medaljar av forskjellig valør frå ungdomsmeisterskapen 2016

 

Vi gratulerar begge 2 og alle som vart nominert.