Anleggs- og idrettskonferanse

INVITASJON Til Anleggs- og idrettskonferanse

Lørdag 01.04.2017 kl 10-16 i Sotra Arena

Idrettsråda i Fjell, Sund og Øygarden ynskjer å setje fokus på anleggs- og idrettssituasjonen i kommunane våre. Kva har vi av anlegg, kva treng vi, korleis ynskjer vi at idretten si framtid i den nye storkommunen skal sjå ut?

Agenda:

Kl 1000 – Velkommen

Kl 1015 – presentasjon Straume idrettspark ved Sportsklubben Sotra

Kl 1045 – Presentasjon Ågotnes Idrettspark ved Nordre Fjell

Kl 1115 – pause 10 minutt

Kl 1125 – Presentasjon idrett og anlegg i Sund

Kl 1155 – Presentasjon idrett og anlegg i Øygarden

Kl 1225 – Lunsj

Kl 1315 – Politikere i Fjell kommune – idrett og anlegg i den nye kommunen

Kl 1345 – Idretten i den nye kommunen – kvar går vegen vidare?

Kl 1400 – Gruppearbeid – Anlegg og idrett i tida som kjem

Kl 1500 – Pause 10 minutt

Kl 1510 – Oppsummering av gruppearbeid

Påmelding til aheggh@online.no FRIST: 28.03.2017

Mvh

Fjell Idrettsråd                     Sund Idrettsråd                   Øygarden Idrettsråd

Anita Heggholmen             Einar Telle                            Kenneth F Oen