Søknad for treningstid og arrangementer

Søknad for treningstider og arrangement i kommunale idretts/gymsalar og andre lokale.

Søknader skal i år gjerast elektronisk på skjema som ligg på Fjell kommune sine sider.

Søknad om fast trening/øving skjer på skjema på link under:

https://www.fjell.kommune.no/skjema-a-a/soknad-om-fast-trenings–og-ovingstid/

Søknad om arrangement skjer i AktivFjell

www.aktiv.fjell.no

 

Ved spørsmål ta kontakt med oss eller sjå heimesidene til Fjell kommune