5. mai 2016

Temasider

​Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planlegging og gjennomføring.

Temaside anlegg

Anleggsregisteret​ (Idrettsanlegg.no)

Informasjonen på denne siden handler om antidoping og kontaktområder for dette arbeidet.

Rent idrettslag: Rent idrettlag

Ren utøver: Ren utøver

Ærlig talt: Ærlig talt

Dette er viktige området som alle idrettslag bør gjennomføre i sine klubber og blandt medlemmer.

​Kontroll- og påtalemyndigheten i dopingsaker er tillagt Stiftelsen Antidoping Norge.

Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i straffesaker og dopingsaker.

Temaside antidoping

​Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Temaside barneidrett

​NIF er Norges største frivillige organisasjon for barn og ungdom. Vår kjernevirksomhet er å tilrettelegge for og gjennomføre trening og konkurranser i idrettslag.

Den aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene er det største og viktigste bidraget fra idretten til samfunnet, økt folkehelse er en konsekvens av dette.

Temaside folkehelse og skole

​Her presenteres felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.

Temaside idrettsavtaler

​Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett?

Temaside inkludering i idrettslag

​Norges idrettsforbund gjennomfører en rekke ulike idrettskampanjer gjennom året.

Temaside kampanjer​​

​Retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

Temaside retningslinjer

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, organisatorer og frivillige.

Idrettens skal:
• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov.


• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner


• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning.


For å lykkes med ungdomsidrett må man ta ungdom med på råd. ”Hva syns dere?” kan gi deg som trener/leder for ungdom noen ideer til hvordan du kan få ungdom med på å bestemme hvordan treningen skal være, hvordan man skal ha det på kamp, konkurranser osv.

Temaside ungdomsidrett​​

Her ligger informasjon om Hans Majestet Kongens Pokal, Egebergs Ærespris, Gullklubben, Årets ildsjel, Idrettsgallaen og andre viktige priser og NIFs æresmedlemmer.

Temaside utmerkelser og priser